#ՀԻՄԱ. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ԱՂՈԹՔ Է ԱՆՑԿԱՑՎՈՒՄ. ԴՈՒՐՍ Է ԲԵՐՎՈՒՄ ՍՈՒՐԲ ԳԵՂԱՐԴԸ