Անկախ տարիքից՝ 100 հազար դրամ կտրամադրվի արցախցիներին, պետք է բանկային քարտ ու հաշիվ ունենան