Խզումներ առկա են արցախցիների կարիքների ապահովման և պետական համակարգի միջև, դիմե՛ք կոնտակտային անձանց