Արարատ Միրզոյանի անունն էլ թող փոխեն, եթե զինանշանից հանում են Արարատ սարը