#ՀԻՄԱ. ԸՆԹԱՆՈՒՄ Է ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ