Զուգընկեր եզրույթը բերվել է միջազգային օրենքներից. սա զագսով չամուսնացած անձանց պաշտպանելու համար է