Մեր պետական համակարգի հիմքում Եկեղեցին է, եթե փորձեն արժեզրկեն, բարոյազրկեն, կդառնանք ամորֆ մարմին