Չկա աշխարհում մի բան, որ հնարավոր չի լինի անել, մենք չպիտի սրան-նրան խնդրենք, չպիտի ծառայամիտ լինենք