2018 թ․-ի հունվարի 1-ից եկամտային հարկը փոխարինվել է շահութահարկով

ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱՐՏԻ 14, 24News

Նիկոլ

Անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի կենսաթոշակի իրավունքի իրացմանն առնչվող դրույթներում 2018 թվականի հունվարի 1-ից հետո ընկած ժամանակահատվածի համար եկամտային հարկը փոխարինվել է շահութահարկով։ 

Սահմանվել են ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու կա՛մ մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու, կա՛մ ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ ստացած վնասվածքի, կա՛մ խեղման պատճառով հաշմանդամ ճանաչված անձի կենսաթոշակ նշանակելու կամ չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարելու կարգ դիմումը ներկայացնում է այլ անձ` նոտարի վավերացրածլիազորագրի և անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ։

ՀՀ քաղաքացու` միջազգային կազմակերպությունում աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվելու ժամանակահատվածները հաշվառվում են աշխատանքային ստաժում, եթե օրենքով սահմանված դեպքում նրա համար կենսաթոշակային վճար է կատարվել պետական բյուջե, ինչը հաստատվում է տեղեկատվական բազայից ստացված տեղեկատվությամբ.

Կենսաթոշակը վերահաշվարկելու համար դիմելիս կենսաթոշակառուն այլևս չի ներկայացնի աշխատած լինելու մասին տեղեկանք.

Հինգ տարի անընդմեջ կենսաթոշակ չվճարվելու դեպքում կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը չի դադարեցվի:

Մանկատանն ապրող երեխայի որդեգրվելու դեպքում մանկատանն ապրած ամբողջ ժամանակահատվածում կուտակված կենսաթոշակի գումարը վճարվում է որդեգրողին:

 

Տեսանյութեր

Live

Լրահոս