#ՀԻՄԱ. ԴԱՐՁԻ ԵՎ ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՎ ՈՒԽՏԵՐԹ ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ