#ՀԻՄԱ. ՏԵՂԱՀԱՆՎԱԾ ԱՐՑԱԽՑԻՆԵՐԻՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԵՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ