ՀՀ ազգային պահուստները, որտեղ պահվում են նաև հազվագյուտ թանկարժեք քարեր, ենթակա չեն օտարման