Օրգանների դոնորության համար այլևս խոչընդոտ չի լինի 65 տարեկան լինելը կամ հաշմանդամություն ունենալը