Վարորդների բանկային հաշիվների վրա արգելանք կդրվի, եթե տուգանքը ժամանակին չվճարեն