#ՀԻՄԱ. ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ. ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԵՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԸ