Ի՞նչ կարող եմ ասել մի դահլիճում, որտեղ «թուրք» ածականը ընդունելի է, իսկ «դավաճանը»՝ մարսված