Նա դիտմամբ ուրացման մասին է խոսում, համոզում է, որ զորություն չունենք, խեղճ ենք. Սրբազան