Սփյուռքը ձայն չունի, բացակա է Հայաստանում, պիտի մասնակից դառնանք երկրի ճակատագրի տնօրինմանը