Հայրենիքի պաշտպանությունը բնակլիմայական պայմաններ չի տեսնում, մենք պիտի մեր իղձերի հետևից գնանք