Լուրեր կան` 3 զոհ ունենք Լոռուց և Տավուշից, եկեք հարգանքով և լռությամբ մեր խոնարհումը հայտնենք