Մայիսին կատարված ստուգումների արդյունքում պետբյուջե է մուտքագրվել 14.856.532 ՀՀ դրամ. ԲԸՏՄ

ԵՐԵՎԱՆ, ՀՈՒՆԻՍԻ 14, 24News

ռ.

ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը հրապարակել է 2024 թվականի մայիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների հաշվետվությունը:

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով իրականացված վերահսկողական և/կամ օրենքով սահմանված այլ գործառույթների իրականացման ընթացքում արձանագրվել է 147 դեպք:

 Բուսական աշխարհի պահպանության ոլորտ

 • Արձանագրվել է 39 դեպք։
 • Իրականացվել է շրջակա միջավայրին պատճառված վնասի 50 հաշվարկ՝ 71․073․395 ՀՀ դրամի չափով։
 • Հարուցվել է 16 վարչական վարույթ։ Կայացվել է տույժ նշանակելու մասին 8 որոշում, նշանակվել  850․000  ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։
 • Կարճվել է 7 վարչական վարույթ:

 Կենդանական աշխարհի պահպանության ոլորտ

 • Արձանագրվել է 10 դեպք։
 • Իրականացվել է շրջակա միջավայրին պատճառված վնասի 9 հաշվարկ՝ 354.801 ՀՀ դրամի չափով։
 • Հարուցվել է 10 վարչական վարույթ։ Կայացվել է տույժ նշանակելու մասին 7 որոշում, նշանակվել 520․000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։
 • Կարճվել է 2 վարչական վարույթ:

Մթնոլորտային օդի և ջրերի պահպանության, թափոնների տեղաբաշխման, հողերի օգտագործման և պահպանման ոլորտ

 • Արձանագրվել է 44 դեպք։
 • Իրականացվել է շրջակա միջավայրին պատճառված վնասի 23 հաշվարկ՝ 31.919.981 ՀՀ դրամի չափով։
 • Հարուցվել է 37 վարչական վարույթ։ Կայացվել է տույժ նշանակելու մասին 9 որոշում, նշանակվել 750.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։
 • Կարճվել է 11 վարչական վարույթ:

Ընդերքի պահպանության ոլորտ

 • Արձանագրվել է 2 դեպք։
 • Հարուցվել է 2 վարչական վարույթ։

 Պետական փորձաքննություններ

 • Արձանագրվել է 1 դեպք։
 • Հարուցվել է 1 վարչական վարույթ։ Կայացվել է տույժ նշանակելու մասին 2 որոշում, նշանակվել 200.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։
 • Կարճվել է 1 վարչական վարույթ

Հաշվետվությունների սահմանված ժամկետում չներկայացում կամ աղավաղված ներկայացում

 • Արձանագրվել է 11 դեպք։
 • Հարուցվել է 11 վարչական վարույթ։ Կայացվել է տույժ նշանակելու մասին 16 որոշում, նշանակվել 1․000.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։
 • Կարճվել է 1 վարչական վարույթ:

Չափագրում

 • Իրականացվել է  6 չափագրման աշխատանք՝ ավազանման լեռնային զանգվածի ապօրինի արդյունահանման, առանց թույլտվության հողի արդյունահանման և հողահարթեցման աշխատանքների դեպքերով։

 Ստուգում

 • ԲԸՏՄ ղեկավարի կողմից տրվել է ստուգում իրականացնելու մասին 34 հանձնարարագիր։
 • Իրականացվել է շրջակա միջավայրին հասցված վնասի 11 հաշվարկ՝ 4.758.624 ՀՀ դրամի չափով։
 • Կայացվել է տույժ նշանակելու մասին 35 որոշում, նշանակվել 4.330.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։

 Գործունեության կասեցում

 2 տնտեսվարող սուբյեկտի գործունեության կասեցում՝

 • առանց համապատասխան ջրօգտագործման թույլտվության – 1.
 • առանց անշարժ աղբյուրներից աղտոտող նյութեր մթնոլորտ արտանետման թույլտվության  – 1.

 Տրվել է պարտադիր կատարման 21 հանձնարարական՝

 • վտանգավոր նյութեր, արտադրության ու սպառման թափոններ  – 11.
 • ջրային ռեսուրսների օգտագործում և պահպանություն  –  1.
 • ընդերքօգտագործման և ընդերքի պահպանություն  –  9։

ՀՀ ԱՆ ՀԿԱԾ է ուղարկվել 38 գործ (բռնագանձման ենթակա գումարի չափը՝ 6.554.827 ՀՀ դրամ)։

ՀՀ պետական բյուջե մուտքագրվել է 14.856.532 ՀՀ դրամ:

--00—ԼՀ