Իշխանությունը չգնահատեց Լալային, այսքան չարախոսությանը չդիմացավ և մահացավ, ամո'թ, ազգը բարոյալքվել է