Հոկտեմբերի 1-ից հարկային ստուգումների փաստաթղթերը հարկ վճարողներին կծանուցվեն էլեկտրոնային եղանակով

ԵՐԵՎԱՆ, ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 5, 24News  

Պ

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ ՀՀ հարկային օրենսգրքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում, 2022 թվականի հոկտեմբերի 1-ից հարկային ստուգումներին և ուսումնասիրություններին վերաբերող փաստաթղթերը, ինչպես նաև հարկային և մաքսային մարմինների բողոքարկման հանձնաժողովի որոշումները հարկ վճարողներին ծանուցվում են էլեկտրոնային եղանակով և համարվում են պատշաճ ծանուցված՝ հարկային մարմնի հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի անձնական էջում տեղադրելու օրվանից:

Հարկ վճարողները հնարավորություն ունեն անձնական գրասենյակի «Ծանուցումներ» բաժնի համապատասխան ենթաբաժնում իրենց լիազորությունների շրջանակներում դիտել ստուգումներին և ուսումնասիրություններին վերաբերող փաստաթղթերը և բողոքարկման հանձնաժողովի որոշումները, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնել առարկություններ և այլ փաստաթղթեր: 

Կոմիտեն միաժամանակ հայտնում է, որ «Ծանուցումներ» բաժնի համապատասխան ենթաբաժնում հարկ վճարողներին հնարավորություն է ընձեռվել մուտքագրելու էլեկտրոնային փոստի հասցեները, որոնց միջոցով նույնպես կիրազեկվեն անձնական էջում տեղադրված ստուգումներին և ուսումնասիրություններին վերաբերող փաստաթղթերի, հանձնաժողովի որոշումների տեղադրված լինելու վերաբերյալ:

 

 

 --00—ԱՊ