Գիտությունը և հավատքը իրար չեն հակասում, մեկը՝«ինչու», մյուսը` «ինչպես» հարցին է պատասխանում