Հատուկ ուշադրություն եք դարձնում ՏՏ ոլորտին, արտոնություններ և այլն. այս բնագավառը սպեցիֆիկ դեր ունի