Մայր եկեղեցին չի կարող չբարձրացնել իր ձայնը, երբ զավակները կանգնած են վճռորոշ հարցերի առաջ