Խելագարի խոսք է, ո՞րն է իր համար իրական հայրենիք, մի օր ողջ երկիրը կտա, կասի` մենք հայրենիք չունենք