Թալեաթը 1917-ին ասել է՝ Օսմանյան կայսրության մեջ ապրող հայության 70%-ը չկա, քանի որ սպանվել են