«Չճանչցանք թուրքերուն, հայերի միլիոններով անթաղ գանգերն ու կմախքներու բուրգերը խրատ չեղան մեզ»