Կտրուկ դեմ ենք, եղածը քանդում եք, վաստակավոր կոչումների հարցը պիտի լուծվի, անթույլատրելի է