Խոշտանգման հրահանգ ստացողները վաղը սպանության հրահանգ են ստանալու, որովհետև ախորժակները մեծանալու է