Ցեղասպանությունը չստորադասեք այժմեական կոնյուկտուրային նպատակներին, եզդիները պայքարեցին Արցախի համար