Սփյուռքի գումարներն այլ նպատակի համար էին, բայց պատերազմի ժամանակ ուղղվեցին այդ նպատակին

Տեսանյութեր