Եկե'ք «Մատենա» դպրոց և ձեր սրտի խոսքը գրե'ք Ռուբենին, վերադարձից հետո կնվիրենք իրեն