#ՀԻՄԱ. «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ