ԵՄ դիտորդներն իրենց հեռադիտակներով պիտի այցելեն ՀՀ-ի բանտեր, նրանք իրավախախտումները չեն նկատում